LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 13
W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości

A.
B.
C.
D.