LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 11
W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to

A.
B.
C.
D.