LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 10
Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać: Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
A.
B.
C.
D.