LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 6
Funkcja zapisana w języku PHP ma postać jak poniżej. Jej zadaniem jest
A.
B.
C.
D.