LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 16
Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą

A.
B.
C.
D.