LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 16
Aby zamieścić aplikację PHP w Internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą protokołu

A.
B.
C.
D.