LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - PRÓBNY

Pytanie nr 2
Rozluźnianie mostków dwusiarkowych zachodzi podczas działania

A.
B.
C.
D.