LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 18
Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki

A.
B.
C.
D.