LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - PRÓBNY

Pytanie nr 16
Średnica skrętu włosa uzyskanego podczas trwałej ondulacji zależy od

A.
B.
C.
D.