LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - PRÓBNY

Pytanie nr 2
Sterylizację i dezynfekcję narzędzi należy przeprowadzać

A.
B.
C.
D.