LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 18
Wskaż wilgotność względną i temperaturę pomieszczenia, w którym należy przechowywać cukier.

A.
B.
C.
D.