LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 6
Do której grupy maszyn elektrycznych zalicza się silnik bocznikowy?

A.
B.
C.
D.