LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 27
Którym z przedstawionych na rysunkach symboli oznacza się urządzenia III klasy ochronności?
A.
B.
C.
D.