LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 7
Do jakiego rodzaju pracy przystosowany jest silnik o przedstawionej tabliczce znamionowej?
A.
B.
C.
D.