LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 18
Jaką wartość ma poślizg w trakcie pracy hamulcowej silnika asynchronicznego, gdy wirnik wiruje w przeciwnym kierunku do wirowania pola magnetycznego?

A.
B.
C.
D.