LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 38
Który z silników prądu stałego, o tej samej mocy, posiada największy moment rozruchowy?

A.
B.
C.
D.