LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 37
Na wykresie przedstawiono charakterystykę mechaniczną silnika
A.
B.
C.
D.