LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 14
Schemat przedstawia fragment procesu technologicznego produkcji masy grylażowej. Czynność poprzedzająca miażdżenie II orzechów, to
A.
B.
C.
D.