LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 6
Co oznaczają litery K, L, M na przedstawionym schemacie?
A.
B.
C.
D.