LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 8
Obwód magnetyczny maszyny indukcyjnej zbudowany jest z

A.
B.
C.
D.