LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 34
Jakie materiały stosowane są do wykonania pierścieni ślizgowych silników indukcyjnych pierścieniowych?

A.
B.
C.
D.