LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 26
Jaką rolę w obwodzie elektrycznym pełni odłącznik?

A.
B.
C.
D.