LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 3
Na jaki rodzaj zakłóceń reaguje wyłącznik nadmiarowoprądowy?

A.
B.
C.
D.