LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 1
Na którym rysunku przedstawione jest cylindryczne gęste sitko do przesiewania cukru pudru?
A.
B.
C.
D.