LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 3
Na którym rysunku przedstawiono schemat maszyny szeregowej?
A.
B.
C.
D.