LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 7
Do zaciśnięcia końcówki oczkowej na przewodzie wielodrutowym o przekroju 10 mm2 należy użyć

A.
B.
C.
D.