LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 33
Na tabliczce znamionowej silnika trójfazowego asynchronicznego podane jest napięcie znamionowe Un = 400 V. Taki silnik powinien być uruchamiany za pomocą przełącznika gwiazda trójkąt przy zasilaniu z sieci o napięciu

A.
B.
C.
D.