LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 26
Który z parametrów silnika elektrycznego można zmierzyć wykorzystując prądnicę tachometryczną?

A.
B.
C.
D.