LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 39
Na rysunku przedstawiono wirnik silnika
A.
B.
C.
D.