LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 29
Który element maszyny elektrycznej przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.