LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 16
Jedną z przyczyn przegrzania uzwojeń silnika indukcyjnego klatkowego, obciążonego mocą znamionową i pobierającego prąd znamionowy, może być

A.
B.
C.
D.