LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 26
Długi proces miesienia ciasta podczas produkcji ciasta kruchego może spowodować

A.
B.
C.
D.