LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 38
Jaka może być przyczyna zadziałania zabezpieczeń przetężeniowych w trakcie biegu jałowego silnika indukcyjnego?

A.
B.
C.
D.