LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 7
Na podstawie pomiaru ustalono, że rezystancja między punktami 1 i 2 fragmentu obwodu jest równa zeru. Świadczy to o

A.
B.
C.
D.