LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 16
Którego z mierników pokazanych na rysunku należy użyć do pomiaru rezystancji izolacji silnika klatkowego?
A.
B.
C.
D.