LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 12
Jaką czynność należy wykonać, aby wyeliminować nierównomierne, zależne od kierunku obrotów, iskrzenie szczotek w silniku prądu stałego?

A.
B.
C.
D.