LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 34
Której z wymienionych czynności nie zalicza się do zadań obsługi urządzeń elektrycznych?

A.
B.
C.
D.