LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 22
Podczas próbnego uruchomienia silnika indukcyjnego trójfazowego w sieci zasilającej nastąpił zanik napięcia w jednej fazie. W takim przypadku silnik indukcyjny obciążony momentem znamionowym

A.
B.
C.
D.