LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 23
Mata, którą należy wykorzystać podczas sporządzania elementów dekoracyjnych z karmelu, to

A.
B.
C.
D.