LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 1
Jaki rodzaj badania maszyny elektrycznej przedstawiony jest na rysunku?
A.
B.
C.
D.