LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 34
Funkcję edukacyjną i wychowawczą przede wszystkim pełni turystyka:

A.
B.
C.
D.