LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 22
Do gotowania mas mlecznych na pomadki mleczne należy użyć

A.
B.
C.
D.