LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 27
Powierzchnię upieczonej baby szafranowej można polukrować lub

A.
B.
C.
D.