LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG4 - PRÓBNY

Pytanie nr 8
W razie przerwy w dopływie prądu pracownik obsługujący maszynę powinien

A.
B.
C.
D.