LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 9
Podczas której obróbki przedmiot obrabiany jest unieruchomiony, a narzędzie wykonuje ruch wgłębny bez obrotu?

A.
B.
C.
D.