LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 38
Symbol graficzny będący oznaczeniem uchwytu trójszczękowego samocentrującego ze sterowaniem ręcznym przedstawia rysunek oznaczony literą
A.
B.
C.
D.