LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 12
Wymienne płytki skrawające ostrzy narzędzi frezarskich, stosowane do obróbki profilowej, mają kształt

A.
B.
C.
D.