LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 6
Płytkę skrawającą do nacinania gwintów zewnętrznych przedstawia rysunek oznaczony literą
A.
B.
C.
D.