LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 3
Na tokarkach konwencjonalnych uniwersalnych jako narzędzi obróbkowych nie stosuje się

A.
B.
C.
D.