LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 12
Płytka skrawająca o oznaczeniu T ma kształt

A.
B.
C.
D.